Styret 2024-

Leder: Guro Nordby

Kasserer: Jan Ivar Ulekleiv

Styremedlemmer: Espen Frøyshov, Sivert Ørsleie, Marit Sletmoen, Geir Brobakken og Espen Nordby (ungdomsrepresentant)