Styret 2019-

Leder: Guro Nordby

Kasserer: Anders Dahl

Styremedlemmer: Espen Frøyshov, Elias Haukenes, Sivert Ørsleie og Geir Brobakken